Интервю на полковник доцент д-р Петър Христов, заместник-декан на факултет „Командно-щабен“, пред вестник „Българска армия“

Четете в най-новия брой 28 на вестник „Българска армия“ (на стр. 6) :

“Всеки лидер трябва да познава националната сигурност“ – интервю на полковник доцент д-р Петър Христов – заместник-декан на факултет „Командно-щабен“.