Присъствени занятия за студенти от ПН „Национална сигурност“ и „Психология“ за учебната 2022 – 2023 г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 Г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И ПН „ПСИХОЛОГИЯ“ НА ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“, ОКС „МАГИСТЪР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 Г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН“, ОКС „МАГИСТЪР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 Г.