Участие на Военна академия „Г. С. Раковски“ на международното изложение „Хемус 2022“

Представители от „Институт за перспективни изследвания за отбраната“ и катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет „Командно-щабен“, водени от началника на Академията генерал-майор Тодор Дочев, участват в 15-то престижно международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022″, което се провежда  в Пловдивския панаир.

Военна академия „Г. С. Раковски“ участва с представителен щанд, на който са показани:

  • възможностите на Военна академия да обучава слушатели и студенти в акредитирани бакалавърски, магистърски и програми за обучение в ОНС „ДОКТОР“ от област на висшето образование „Сигурност и отбрана“;
  • резултатите от научно-изследователската дейност на „Институт за перспективни изследвания за отбраната“;
  • комплекс „Въздушна обстановка“ в състав четири безпилотни летателни апарата, наземна станция за управление и средства за командно-телеметрична комуникация „земя-въздух“ и „въздух-земя“, предназначен за формиране на сложна мишенна обстановка при подготовката и обучението на военнослужещи от формирования от ЗРВ, РТВ, ИА и ПВО на СВ.

Голям интерес още през първия ден на изложението предизвика и демонстрираният от катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ компютърен симулатор към комплекс „Въздушна обстановка“ за подготовка на оператори на безпилотни летателни апарати.


„Хемус“ е най-голямото българско изложение на отбранителни продукти и услуги с над 25-годишна история. През годините „Хемус“ се утвърди като успешна платформа за сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната. Със своя богат опит, традиции и успех то предлага уникални възможности за съчетаване на интересите на националните институции, въоръжените сили, българската отбранителна индустрия, европейските и международните производители и потребители, научните институции и академичната общност. Изложението се провежда на всеки две години с цел разширяване на международното стратегическо сътрудничество и диалог.

Членството на България в Европейския съюз (ЕС )разшири обхвата и увеличи привлекателността на „Хемус 2022“ за участници, както от държавите-членки на ЕС, така и за участници от държави извън ЕС. Международното изложение на отбранителни продукти и услуги осигурява платформа за европейските и международни компании да демонстрират техните иновации пред широка аудитория, която включва техни партньори на отбранителната и в областта на сигурността индустрия, високопоставени представители на държавни институции и Въоръжените сили, официални гости от европейската и международна общност.