Публична защита на Георги Тодоров Гайков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Нови подходи за подготовка и провеждане на специални операции” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Георги Тодоров Гайков.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев.
Дата: 26.04.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,00 часа.

Автореферат на Георги Тодоров Гайков.

Рецензии:
Полковник професор доктор Сашо Стефанов Евлогиев.
Полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев.

Становища:
Полковник доцент д.н. Нено Христов Христов.
Подполковник доцент доктор Станчо Георгиев Станчев.
Доцент доктор Манчо Петров Манев.

26.03.2018 г.
гр. София