Посещение на представители от Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“

На 16 юни 2022 г. на посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ бяха представители на  Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“, ръководени от генерал-майор (о.з.) Бар Сигуин, директор на Центъра. Целта на визитата е да бъдат дискутирани възможности за разширяване на сътрудничеството между България и центъра „Джордж Маршал“.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев приветства гостите с „Добре дошли!“. По време на визитата на делегацията беше представен брифинг за мисията, функциите, структурата и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Представителите на Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“ се запознаха с културно-историческите забележителности в района на Академията и посетиха комплекс „Царски зали“, където генерал-майор Сигуин благодари за доброто посрещане.

Визити като настоящата са стъпка към насърчаване на взаимното разбирателство, сътрудничеството и оперативната съвместимост между военно-образователните институции.