Финансови отчети за 2022

Финансови отчети на Военна академия „Г. С. Раковски“ за 2022 година

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

beenhere

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550
 
Администрация + 3592 92 26 504

Логистика + 359 2 92 26 513

Учебна дейност
+ 359 2 92 26 511; 26572; 26573

Финанси + 359 2 92 26 507

Факс + 359 2 944 1657

e-mail: rnda@armf.bg