Финансови отчети за 2019

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

  • Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета
  • Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС
  • Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ

Ноември

Декември

Баланс

ОПР

beenhere

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 511; 26572; 26573
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657
e-mail: rnda@armf.bg