Финансови отчети за 2017

Май 2017
Вид Отчет
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ

 

Юни 2017
Вид Отчет
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ

 

Юли 2017
Вид Отчет
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ

 

Август 2017
Вид Отчет
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ

 

Септември 2017
Вид Отчет
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ

 

Октомври 2017
Вид Отчет
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ

 

Ноември 2017
Вид Отчет
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ

 

Декември 2017
Вид Отчет
Отчет за касовото изпълнение на бюджета
Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ

 

Архив на финансови отчети от стария сайт на Военна академия „Г. С. Раковски“.