На тържествен ритуал във Военна академия „Г. С. Раковски“ своите дипломи получиха 12 офицери

На тържествен ритуал своите дипломи получиха 12 офицери от Випуск „ДОБРУДЖАНСКИ – 2020” – I-ва смяна на Военна академия „Г. С. Раковски“ в парка на Академията днес.
Офицерите-випускници са от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ (СРОВС) – като двама от тях са от Република Северна Македония и двама – от Китайската Народна Република.
Всичките 12 офицери завършват с отличен успех.
Първенец на випуска е полковник доц. д-р Николай Тодоров Стоянов, с успех – отличен 6,00.
Дипломите и наградите на офицерите бяха връчени от Красимир Каракачанов – министър на отбраната, генерал-лейтенант Димитър Илиев – заместник-началник на отбраната и генерал-майор д-р Груди Ангелов-началник на Военна академия „Г. С. Раковски“.
За принос за издигане авторитета на Военна академия „Г. С. Раковски“ като образователна и научна институция и честването на 60-та годишнина с награден знак „За доблестна служба“ е награден от министъра на отбраната проф. Веселин Божков Божков-професор в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на Факултет „НСО“.

Вижте новината и в Информационния център на Министерство на отбраната тук.