Диана Боримечкова

Старши преподавател по руски език

Биография

Интересите ѝ са в областта на теорията и практиката на чуждоезиковото обучение, използването на информационни технологии в обучението по чужд език, методиката на преподаване на български език на чужденци, странознание и лингвокултурология, съставяне и разработване на тестове и учебни ресурси.

Има богат практически опит в областта на писмения и устния превод, коригирането и редактирането на текстове в различни сфери, както и познания в сферата на деловата кореспонденция и изготвянето на текстове и документи.


Образование

2016-2017:     Курс за професионална квалификация „Учител по английски език“

Факултет „Класически и нови филологии“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1988-1994:      Магистър по руска, испанска и българска филология

Специалност “Руски език и литература. Преводач и преподавател“

Втора специалност: испански език

Втора специалност: български език и литература

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


Професионално развитие

  • от 2017: старши преподавател по руски език и български език за чужденци Военна академия „Г.С.Раковски“
  • 2013 –2014: хоноруван преподавател по руски език Военна академия „Г.С.Раковски“
  • 2003 – 2017: сътрудник/ експерт Администрация на президента на Република България
  • 2005 – 2012: координатор проекти и административен директор Фондация „Ценности“, София
  • 2002–2003: учител по испански език 145 СОУ „Симеон Радев“, София
  • 1999-2001: специалист/ експерт/ преводач Администрация на президента на Република България
  • 1994-1999: главен специалист, секретар и преводач Генералщабен факултет, Военна академия „Г.С.Раковски“
  • 1993-1994 учител по руски език 32 СОУ „Св. Кл. Охридски“, София