Даниела Димитрова Въчева

Старши преподавател по английски език

Професионално развитие

2002г. – понастоящем: Военна Академия „Г. С. Раковски“, старши преподавател по английски език

1995 – 2002 СМГ “Паисий Хилендарски“ – гр. София, учител по английски език

Интересите й са в областта на езикознанието, литературата, военната терминология, иновативни методи на преподаване.


Биография

Даниела Въчева е родена в гр. Тетевен.

През 1989г. завършва с отличие Първа Английска гимназия, гр.София.

Завършва специалност „Английска филология” във СУ “Св. Климент Охридски” през 1994 година.

Пет години работи като учител по английски език в СМГ, гр.София


Образование

1989г.- Първа Английска гимназия, гр.София. 1994г.- „Английска филология” във СУ “Св. Климент Охридски” Допълнителни квалификации и специализации • 2008г. – курс „Въведение в американския езиков курс и култура” в Езиковия институт на отбраната, Военновъздушна база „Лекланд“, гр. Сан Антонио, Тексас, САЩ • 2014г. – курс „Разработване на материали” в Езиковия институт на отбраната, Военновъздушна база „Лекланд“, гр. Сан Антонио, Тексас, САЩ


Публикации

Въчева, Д. Избиране на текстове и разработване на задачикъм тях за второ ниво – компоненти четене и слушане, 2006 Въчева, Д. Влиянието на френския език върху английския, 2008 Въчева, Д. Методика на есе при СТАНАГ, 2010 Въчева, Д Специфика на журналистическия английски език и примерен модел за работа в клас, 2020 Христова, А., Въчева, Д, ”Три основни типа възприятия за изучаване на чужд език и приложими за тях примерни задачи.“, 2020