Вестник „Българска армия“ за обучението във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Четете в най-новия брой 20 на в-к „Българска армия“:

„От Академията и военните училища излизат знаещи и можещи офицери“ (на стр. 2), и „Пет нови специалности откриват във Военна академия“ (на стр. 15)!