БТА отразява Научната конференцията с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие”

Приносите на Раковски към борбите за възстановяване на Отечеството са неизмерими, каза заместник-министър Атанас Запрянов

(Публикацията четете тук.)