Блог ИПИО

Военна академия с успех на международно изложение „Хемус 2020′

Представители на „Институт за перспективни изследвания за отбраната“ и катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ взеха участие в престижното международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020″. Изложението се провежда...

Покана за международна научна конференция

Институтът за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) Ви кани да вземете участие в панел „Научни подходи към бъдещето на националната сигурност“ с модератор проф. д.н. Митко Стойков. Панелът е част...

Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: подходи, мерки, резултати“

В Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, чиито предметни области за научни изследвания обхващат целия спектър на дейността на Военна...

Функционални лаборатории в ИПИО

В Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, както следва: Лаборатория „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“, която служи като...

SEO – двуседмичен курс по оптимизация на сайтове във Военна академия „Г. С. Раковски“

В периода 20.01 – 31.01.2020 г. в Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе станалия традиционен за лаборатория  „Иновации, платформи в образованието и...

Функционални лаборатории в ИПИО

В началото на годината в Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ започна да функционира лаборатория за „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“. В...

Международна дейност

Акцентът в дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“ в международната дейност е поставен върху провеждането на различни съвместни мероприятия, в това число и научни конференции с чуждестранни военнообразователни институции...

Нормативна база за обучение в докторантура

Основни регламентиращи документи за обучение в докторантура Закон за висшето образование;Закон за развитието на академичния състав в Република България;Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република...

Инструкция за създаване на индивидуален профил в страницата на JALLC

JALLC е център за анализи и поуки на НАТО, със задача за събиране и споделяне на поуки и добри практики, които са добити от съюзниците и партньорите в системата на...
1 2