Блог на ФКЩ

По повод на четвъртия военен преврат в Република Мали

Автор: подп. д-р Владимир Иринков – доцент в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ и Стратегически съветник по логистиката в Тренировъчната мисия на ЕС в...

Подходи на петролните гиганти за излизане от кризата във веригата за доставки на нефт и нефтопродукти

Автор: подп. д-р Владимир Иринков – доцент в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ и национален представител в „Комитета по горивата“ на НАТО. Статията на...
командно щабно учение

Участие в съвместно командно щабно учение “MUNTENIA-19“ на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“ в град Букурещ

В периода 25 март – 29 март 2019 г. група преподаватели и слушатели в редовна форма на обучение от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, взеха участие в...
akademia

Международно сътрудничество

Военна академия „Г.С. Раковски“ има сключени договори за сътрудничесво по Еразъм+ с: Политехническия университет, гр. Букурещ, Румъния – техни обучаеми през изминалата година проведоха тримесечно обучение във Факултета;Академията на сухопътните...

Научна и научноизследователска дейност на ФКЩ

Основни направления, в които работи научно-преподавателският състав: разработване на доклади, съдоклади и научни съобщения за провеждани в академията и други ВУЗ научни конференции;организиране и провеждане на теоретико-приложни конференции по специализации;участие...

Образователна дейност

Учебната документация във Факултета е разработена на базата на приети в Академията стандарти и процедури за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация. Квалификационните характеристики са разработени съвместно с...

Акредитация на ФКЩ

Факултет „Командно-щабен” обучава за придобиване на: ОНС „доктор”; ОКС „магистър”; за придобиване и повишаване квалификация. В рамките на институционалната и програмната акредитация на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, факултет „Командно-щабен“...