Курс „Оперативно използване на безпилотни летателни системи“

Уважаеми почитатели (аматьори и професионалисти) и всички проявяващи интерес към безпилотната авиация, академичният състав на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ организира и Ви кани да участвате в курс „ОПЕРАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ“.

Курсът е разработен в съответствие с процедурите по Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947 и приемливите средства за съответствие към него, въведени с решения ED Decision 2019/021/R, ED Decision 2020/022/R и ED Decision 2022/002/R, последно изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/425 на Комисията от 14 март 2022 г. по отношение на отлагането на преходните дати за използването на определени безпилотни летателни системи в „неограничената“ категория и датата на прилагане за основни сценарии за операции, изпълнявани във или извън обсега на видимост.

По време на курса обучаемите изучават основните изисквания и отговорности на оператори на БЛС, отговорностите касаещи дистанционно управляващия пилот и процедурите по оперативното използване на БЛС.

 Практическите занятия при обучението се провеждат от сертифицирани инструктор – пилоти с наземно оборудване (техническа станция) и безпилотни летателни системи в категория „Неограничена“.

Комбинацията от наземна станция и учебен планер дават възможност за провеждане на първоначално и последващо обучение на дистанционно управляващи пилоти и персонал за техническа поддръжка и експлоатация на безпилотни летателни системи.

Успешно завършилите обучението получават удостоверение и придобиват необходимите знания и умения за успешно преминаване на изпит за придобиване на съответен сертификат за категория „А“ („А1“, „А2“ и „А3“) от оторизиран национален орган.

Условия за провеждане на курса:

  • В обучението може да се включат всички заинтересовани;
  • Курсът ще се проведе в периода от 3 до 7 октомври 2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“;
  • За стартиране на курса са необходими минимум 5 обучаеми;
  • При голям интерес (над 12 обучаеми) класирането е по реда на записване за участие.

За информация и записване: 029226525; 029226630; r.dimitrov@rndc.bg.