Специалност „Евроатлантическа и глобална сигурност“

(съвместна бакалавърска програма с Русенски университет „А. Кънчев”)

Специалността развива компетенции, приложими за аналитична дейност и вземане на решения с оглед на външни рискове за евро-атлантическата сигурност; комуникационна и координационна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори по проблеми на сигурността. Студентите осмислят сложната взаимозависимост между свобода и сигурност; дилемата за сигурността и проблемът за секюритизацията.

Изучават:

 • Международни отношения;
 • Европейска интеграция и глобализация;
 • Пространство за свобода и сигурност на ЕС;
 • Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС;
 • Европейска гранична сигурност;
 • Криминология;
 • Транснационална корпоративна и организирана престъпност;
 • Концепции и стратегии за сигурност в евроатлантическото пространство;
 • Международни организации за сигурност;
 • Ислямът в Европа;
 • Миграция и малцинства в Европа;
 • Тероризъм и глобална сигурност;
 • Технологии за сигурност, вкл. киберсигурност;
 • Геополитика и сигурност;
 • Методи за анализ на риска;
 • Управление на европейски проекти за сигурност;
 • Комуникативни, изследователски и междукултурни умения;
 • Засилено изучаване на избираем чужд език (арабски език и култура, английски или немски) и др.

Придобитата квалификация разкрива възможност за кариера в сектор сигурност към структури на МВР, МВнР, ДАНС, НРС, както и в международни организации.