Участие на преподаватели от Военна академия в Международен военен академичен форум – СИБИУ 2022 г.

Академията на  сухопътните войски „Николае Балческу“ в Сибиу е домакин на деветото издание на Международния военен академичен форум (iMAF), събитие, което се роди от желанието за създаване и задълбочаване на европейската сигурност и отбрана , чрез осигуряване на възможно най-високо ниво на образователни стандарти, специфични за военни студенти и млади офицери, в контекста на новите предизвикателства на международната среда.

В тазгодишната сесия Воена академия е представена от 4 преподаватели, като общо участват 57 представители от 14 държави (Австрия, Белгия, България, Канада, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Румъния и САЩ), които обсъждат теми, засягащи обучение на  офицерите и намиране на жизнеспособни решения за увеличаване на обмена на студенти и млади офицери между военните висши учебни заведения.