Складове и запаси от материални ресурси

cover-HRISTOV-SKLADOVE

Автор: подполковник д-р Румен Христов

Описание

Разгледани са теоретико-практически въпроси за видовете складове, проектирането и изграждането им, възможностите за използване на алтернативни складове и други, както и запасите от материални ресурси, тяхната класификация, системите им за управление и някои по-важни въпроси, свързани с тях.

Учебникът е предназначен за слушателите по дисциплината „Складове и запаси от отбранителни продукти” и за студентите по дисциплината „Основи на дистрибуцията” за модул „Складиране на материалните запаси във физическата дистрибуция”. Може да се ползва от всички, които се интересуват от въпросите, свързани със складовете и запасите от материални ресурси. Той няма претенциите за всеобхватност, а задачата му е да бъдат представени по-важните и част от актуалните въпроси по тематиката.