Военна психология и лидерство

Voenna Psihologia - cover

(ВТОРА ЧАСТ)

Автор: Колектив.

Описание

Втората част на сборника „Военна психология и лидерство” съдържа гледни точки в различни области на военната психология на преподаватели от катедра „Лидерство” във Военна академия „Г. С. Раковски” и на водещи учени и изследователи от Софийския университет „Св. Климент Охрид-ски”, Института по психология на БАН, Военномедицинската академия и Щаба по подготовката на Сухопътните войски.
Предназначен е да подпомогне слушателите, студентите и специализантите от Военната академия при усвояване на учебните дисциплини „Стратегическо лидерство” и „Военна психология и лидерство”. Материалите не съдържат рецепти за поведение, а по-скоро дават определени насоки за разбиране на изследваните проблеми. В отделни статии авторите са акцентирали върху чисто военни аспекти, в други умишлено е търсено обобщаване на концептите, така че разбирането им да бъде приложимо както във военната организация, така и извън нея.
Книгата включва 163 страници, онагледена е с таблици и диаграми.