Видеоконферентна работна среща на координационния съвет от страните по проекта HELPSec

На 04 февруари 2021 г., от 16.30 до 17.50 часа се проведе работна среща на координационния съвет от страните по проекта Hybridisation of Specialised English Learning for Security Professionals (HELPSec).
Срещата се проведе чрез видеоконферентна връзка на платформата MSTeams. Присъстваха представители на трите институции участници в проекта. На срещата се обсъдиха въпроси по структурата на документа за учебен план и уч. програма на модулите. Проведе се инструктаж на преподавателите за работа с платформата на HELPSec, както и начините за качване на материали или корекция на вече качени такива. Коментираха се учебно-методически проблеми, свързани с адаптирането на упражнения към платформата и с интегрирането на електронни речници. Отчете се добър напредък в работата по изпълнение на проекта.