Адаптация на системата на международни отношения при криза

АДАПТАЦИЯ НА СИСТЕМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ КРИЗА - cover

Автор:
Христина Добрева

Рецензенти:
професор д-р Георги Генов
полковник доц. д-р Петко Димов

Summary in English

ISBN 978-619-747-899-0

Описание

Монографията е предназначена както за специалисти в областта на международните отношения, така и за широката публика.

Поддържаните и защитени тези имат за цел да обогатят теоретично и приложно съществуващи теории по международните отношения.

Трудът може да бъде ползван от студенти и преподаватели, както и да стане основа на самостоятелен предмет или да допълва учебната литература на специалности като Международна и национална сигурност или Теория на международните отношения“.