С почетен знак „Златен век“–звезда и грамота отличи Министерството на културата проф. д. н. Венелин Терзиев

С почетен знак „Златен век“–звезда и грамота отличи Министерството на културата проф. д. н. Венелин Терзиев. Наградата се присъжда за принос към развитието и популяризирането на българската култура в месеца на народните будители.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, Университетска болница „Канев“ в Русе, Военна академия „Г. С. Раковски“ – София са сред номиниралите проф. Венелин Терзиев за престижната награда.

Венелин Терзиев е роден на 14.02.1970 г. в гр. Севлиево. През 1996 г. завършва Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в град Бургас със специалност „Технология на полимерите“ и квалификация „инженер-химик“. През 1997 г. придобива втора магистърска степен – „Химик и учител по химия“.

От 1997 г. до 1998 г. е главен специалист в отдел „Услуги по заетостта“, а до март 2002 г. е началник на Бюро по труда в град Ветово. Последователно заема длъжностите: началник на Регионална служба по заетостта в гр. Русе, заместник-изпълнителен директор на Агенция по заетостта на Република България, консултант и директор на Регионална служба по заетостта в град Русе, изпълнителен директор на няколко предприятия. Главен научен секретар е на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе.

От 2015 г. е професор по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, а от 2016 г. – професор по професионално направление „Национална сигурност“ първо в Национален военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново, а сега във Военна академия „Г. С. Раковски“ в София.

Доктор на науките по „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ в Национален военен университет „Васил Левски“ – град Велико Търново, доктор на икономическите науки по научна специалност „Финанси“ в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – град Свищов, доктор на социалните науки на Бургаски свободен университет.

Проф. Венелин Терзиев е редовен професор във Военна академия „Г. С. Раковски“ – София и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Участва в редакционните съвети на над 50 научни издания в България, Русия, Беларус, Лаос, Румъния, Украйна, Турция, Чехия, Северна Македония, Косово, Сърбия, Гърция, Черна гора, Албания, САЩ и др.

Проф. Венелин Терзиев е автор на повече от 40 монографии, учебници и учебни помагала и на над 800 научни доклади, статии и студии, публикувани в различни издания на български, руски, английски, френски и немски език, като над 200 от тях са в реферирани издания на SCOPUS и Web of Science. Неговите научни и изследователски интереси са свързани с образователните политики и технологии, развитие и управление на културно-историческо наследство, социално управление, социални политики, пазар на труда, управление на човешките ресурси, както и геополитика, политическа география и международни системи за сигурност и такива с интердисциплинарен характер.

За своята научна, преподавателска и просветителска дейност проф. доктор на науките Венелин Терзиев е носител на множество национални и международни награди и отличия.

Той подпомага популяризирането на българската култура в емигрантските общности в Молдова и Украйна, както и дейността на творчески съюзи и сдружения с културно направление, като: Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово; Биенале „Изкуството на миниатюрата“ – Русе; изложби на млади и утвърдени творци, като Зюхтю Калит, Явор Мичев, Радослав Първанов и др.

Цялостната дейност и принос на проф. д.н. Венелин Кръстев Терзиев за утвърждаване на българската наука, култура и образование са основание по повод Деня на народните будители – 1 ноември и неговия 50-годишен юбилей да му бъде присъдена наградата „Златен век“ и грамота.

Честито!