Професор д.н. Венелин Терзиев, преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“, с награда „Златен век“

Професор д.н. Венелин Терзиев, преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“, с награда „Златен век“ – по Българска национална телевизия.
(Предаването гледайте тук.)