„Зимна приказка“ е Военна академия „Г. С. Раковски“днес!

А утре е петък – последният ден да заявите маски за лице за многократна употреба!
Отдел „Логистично осигуряване“, стая 34!

(Със снимките на Иван Иванов).