Публична защита на майор Живко Иванов Лавчев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Финансови аспекти на отбранителната аквизиция“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Живко Иванов Лавчев.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов
Дата: 07.12.2021 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на майор Живко Иванов Лавчев

Рецензии:
полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов
професор доктор Христо Атанасов Христов

Становища:
професор доктор Томо Цветанов Борисов
доцент доктор Руси Владимиров Янев
полковник доцент доктор Галин Райнов Иванов

Дата: 04.11.2021 г.
гр. София

<<Предишна