Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завършиха курсовете  „Управление при кризи“ и „Комплектуване на въоръжените сили с ресурси от резерва“

В тържествена обстановка полковник доцент доктор Петко Петков – заместник декан на факултет „Национална сигурност и отбрана” и доц. д-р Никола Стоянов – ръководител на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“, връчиха удостоверенията на специализантите от курс „Управление при кризи” и курс „Комплектуване на въоръжените сили с ресурси от резерва“ с водеща катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”.

В интензивните двуседмични курсове се обучаваха експерти и специалисти в областта на управлението при кризи и комплектуването на въоръжените сили с ресурси от резерва от централната и териториалната администрация.

По време на обучението специализантите бяха запознати с принципите, нормативната основа и подходите за работа в областта на управлението при кризи в страната и дейностите по комплектуването на въоръжените сили с ресурси от резерва, както и с участието на централната и териториалната администрация, агенциите, дружествата и учрежденията.

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завършиха курсовете  „Управление при кризи“ и „Комплектуване на въоръжените сили с ресурси от резерва“