ЗАВЪРШИ „Курс за офицери от щаб на зенитноракетни и радиотехнически формирования“

В Комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ в тържествена обстановка в присъствието на ръководството на факултет „Командно-щабен“ бяха връчени удостоверенията за успешно завършен „Курс за офицери от щаб на зенитноракетни и радиотехнически формирования“. По време на курса специализантите надградиха знанията си за бойното използване на тактическите формирования от ЗРВ и РТВ и усъвършенстваха уменията си свързани с планирането и управлението на ежедневната дейност и бойната работа.