ЗАВЪРШИ „Управление на личния състав във военни формирования”

Деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник професор д-р Георги Димов връчи удостоверенията на специализантите от курс „Управление на личния състав във военни формирования”. Церемонията се проведе в района на музейната експозиция пред зала „Тържествена“ на Военна академия. Присъстваха главен експерт Илияна Дамянова от Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание” и преподаватели от обучаващата катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“. Деканът на факултета поздрави специализантите и им пожела здраве и много успехи в бъдещата им дейност. Той изказа благодарност и на преподавателския състав за усилията и създадената добра организация за провеждането на курса.
Завършилите курса „Управление на личния състав във военни формирования” са офицери и сержанти на изпълнителски и експертни длъжности от Сухопътните войски, Военноморските сили, Съвместното командване на силите, Съвместното командване на специалните операции, Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, Централно военно окръжие и Военни окръжия I степен – София и Варна. Курсът е етап от подготовката на кадри за тактическите и оперативни звена за управление на личния състав в системата за сигурност и отбрана и дава необходимите теоретични знания и практически умения за заемане на изпълнителски и експертни длъжности в общата и специализираната администрация на Министерството на отбраната и органите за управление на въоръжените сили.
По време на триседмичния курс бяха изнесени лекции не само от академичния състав, но и от ръководен и експертен състав в Министерството на отбраната – дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ и служба „Военна полиция“.