Завърши целеви курс за допълнителна квалификация „CISCO мрежи – Въведение в мрежите – 1 семестър“ за служители от структурите на държавната администрация на Република България

На 19.01.2024 г. завърши курсът „CISCOмрежи – Въведение в мрежите – 1 семестър”, проведен от катедра „Комуникационни и информационни системи” от факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”. В тържествена обстановка, пред зала „Тържествена” на Военна академия „Г. С. Раковски”, началникът на катедрата полк. доц. д-р инж. Красимир Димитров връчи удостоверенията на специализантите от курса.

В курса, който започна на 8 януари, се обучаваха служители от държавната администрация. По време на двуседмичното обучение курсистите придобиха нови знания и умения за планиране, изграждане, администриране, поддържане и използване на локални, виртуални и глобални мрежи.

Специализантите развиха компетенциите си и усъвършенстваха необходимите способности за планиране и конфигуриране на преносната среда, изграждане на Ethernet мрежи, използвайки рутери и суичове, дизайн, изчисление и прилагане на подмрежови маски и адресни схеми за изпълнение на изискванията зададени в IPv4 и IPv6 мрежи, наблюдение и управление на процесите в сегмент от мрежата и на цялата мрежа, както и анализ на трафика от данни; своевременно установяване на заплахите и уязвимостта към тях и предприемане на адекватни мерки за противодействие; конфигуриране на IP рутери за изпълнение на различни протоколи чрез използване на инструментите на мрежовата операционна система Cisco IOS; изграждане на локални мрежи, планиране, проектиране, инсталиране и откриване на неизправности в LAN Ethernet и WAN мрежи с протоколен стек TCP/IP, както и подготовка за придобиване на международно признат сертификат по компютърни мрежи и системи CCENT и CCNA.

Занятията бяха проведени от доц. д-р инж. Иван Христозов и доц. д-р инж. Веселина Александрова, а общата организация и провеждането на курса бе извършена от класния ръководител доц. д-р Иван Христозов.

Курсът завърши с полагане на изпит и получаване и на сертификат по международно призната сертификация на Cisco за работа с мрежи – Cisco Certified Networking Associate (CCNA).

На завършилите курса пожелаваме успешна реализация и попътен вятър!