Във Военна академия успешно завършиха още два модула от „Специализиран тактически курс за офицери“

Завърши вторият етап от „Специализиран тактически курс за офицери – модул ВВС“ с продължителност пет учебни седмици. В курса взеха участие представители от родовете войски на ВВС и ПВО на СВ. По време на курса обучаемите повишиха теоретичните и практическите си знания и умения, свързани с бойното използване на подразделенията от ВВС и ПВО на СВ, необходими за кариерното им израстване в структурите на Българската армия и Министерството на отбраната. Бяха положени и основите на подготовката им за кандидатстване за обучение в магистратура по военно дело във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Девет специализанти успешно завършиха модула „Логистика“ от „Специализиран тактически курс за офицери“ като придобиха знания и умения в следните направления: организацията, управлението и планирането на  военната логистика и особеностите ѝ по функционални области; планирането и управлението на логистичното осигуряване на механизирания батальон в боя; особеностите в организацията на логистичното осигуряване при мирновременната дейност на формированията. 

В тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“ завършилите офицери получиха своите удостоверения от началника на Академията генерал-майор Тодор Дочев. В своето приветствие той пожела на специализантите успешно да използват  придобитите знания и умения, които да им послужат за реализация в щабове на тактическо ниво, както и при бъдещото им кандидатстване във Военна академия „Г. С. Раковски“.  Генерал-майор Дочев посочи, че за да бъдат успешни бъдещи военни лидери, способни да управляват щабове и формирования в национален и коалиционен формат на оперативно и стратегическо ниво, не трябва да спират своята мотивация и устрем за самоусъвършенстване.