Завършен курс „Съюзна логистична система на доклади в НАТО – LOGREP“

В периода от 27 до 31 март в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе специализиран курс за длъжностна квалификация на офицери „Съюзна логистична система на доклади в НАТО – LOGREP“. Курсът бе проведен от полковник доцент доктор Румен Христов и подпомаган от подполковник доктор Димитър Кирилов и майор Георги Георгиев като в него взеха участие офицери от различни логистични структури на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Удостоверенията на успешно завършилите специализанти бяха връчени от началника на катедра „Логистика“ полковник професор доктор Мирослав Димитров в тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.