Завърши курс „Подготовка на оператори за работа със съюзна логистична система за доклади в НАТО – LOGREP”

В периода от 03 до 07 април под ръководството на катедра „Логистика“ от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе поредния курс за допълнителна квалификация „Подготовка на оператори за работа със съюзна логистична система за доклади в НАТО – LOGREP“ със сержанти и войници на различни логистични длъжности от Българската армия.

Курсът бе проведен от полковник доцент доктор Румен Христов и майор асистент Георги Георгиев, а удостоверенията на успешно завършилите специализанти бяха връчени от полковник професор доктор Мирослав Димитров – началник на катедра „Логистика“.