Приключи курс „Подготовка на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в мисията на ЕС – АЛТЕА“

За времето от 17.07 – 21.07.2023 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Подготовка на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в мисията на ЕС – АЛТЕА“.

Преподавателите в курса бяха от катедра „КИС“, катедра „Логистика“ и катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“, който запознаха военнослужещите с актуалната обстановка в района на мисията.

Обучаемите бяха военнослужещи от СВ, ВВС и ВМА.

Целта а се повишат знанията и уменията на обучаемите при работа в международна среда.

Да пожелаем на колегите успешно изпълнение на мисията, да представят достойно България и да се завърнат живи и здрави при семействата си!