Във Военна академия „Г. С. Раковски” завърши курс „Подготовка на оператори за работа със съюзна система „ADAMS“

В периода от 23 януари до 03 февруари в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс за допълнителна квалификация на сержанти и войници „Подготовка на оператори за работа със съюзна система „ADAMS“ за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в театър на операциите на НАТО“.

Курсът бе проведен под ръководството на доцент доктор Любен Димитров, като в него взеха участие военнослужещи на различни логистични длъжности от Българската армия. Завършилите успешно специализанти бяха поздравени от декана на факултет „Командно-щабен“ полковник професор доктор Емил Енев, а удостоверенията им бяха връчени от началника на катедра „Логистика“ полковник професор доктор Мирослав Димитров.

В своето приветствие декана на факултет „Командно-щабен“ полковник професор доктор Емил Енев пожела на специализантите успешно да използват  придобитите знания и умения във военните формирования.