Във Военна академия „Г. С. Раковски” завърши курс „Управление на личния състав във военни формирования”

Днес, 03 февруари 2023 г., заместник-деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доцент д-р Галин Иванов връчи удостоверенията на специализантите от завършилия курс „Управление на личния състав във военни формирования”.

Церемонията се проведе в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С.  Раковски”. Присъстваха преподаватели от обучаващата катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“. Заместник-деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“  поздрави специализантите и им пожела здраве и много успехи в бъдещата им дейност. Той изказа благодарност и на преподавателския състав, без чийто усилия и добра организация, реализацията на курса би била немислима.

Специализантите от курса „Управление на личния състав във военни формирования” са офицери и сержанти на изпълнителски и експертни длъжности от Сухопътните войски, Съвместното командване на силите, Съвместно командване на специалните операции, Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, Командването за логистична поддръжка и Военно окръжие I степен – София. Курсът е етап от подготовката на кадри за тактическите и оперативни звена за управление на личния състав в системата за сигурност и отбрана и дава необходимите теоретични знания и практически умения за заемане на изпълнителски и експертни длъжности в общата и специализираната администрация на министерството на отбраната и органите за управление на въоръжените сили.

По време на три седмичния курс бяха изнесени лекции не само от академичния състав, но и от ръководен и експертен състав на Министерството на отбраната – дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” и дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“.