Завърши курс „Управление на човешките ресурси“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

От 09 до 27 януари 2023 г. се проведе курс „Управление на човешките ресурси“. Обучението се осъществи от катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“. Обучаеми в курса бяха военнослужещи и цивилни служители на длъжности, изискващи познания по организация и управление на човешките ресурси в системата на Министерството на отбраната. Класен ръководител на курса беше гл. ас. д-р Нина Ботева.