Завърши курс „Връзки с обществеността – I ниво” във Военна академия „Г. С. Раковски“

Присъствен курс „Връзки с обществеността – I ниво” завърши във Военна академия.

Участваха 11 военнослужещи и цивилни лица от системата на МО и формирования на Българската армия. Те показаха висока мотивация и сериозно отношение към усвояването на материала. Това доказаха резултатите при защитата на курсовите им проекти „Връзки с обществеността – I-во ниво” се провежда от 1996 година и отново присъствено, след 2020-а. Специализантите получиха възможност да обогатят знанията си и да придобият опит, който ще им бъде от полза при изпълнение на служебните им задължения.

Обучението срещна и сприятели професионалисти – работещи, или желаещи да се развиват в сферата на Стратегическите комуникации. Те си обещаха, че курсът е само началото на ползотворно сътрудничество, посредством което ще популяризират още повече дейностите на МО и на Българската армия.

Цивилен служител Елица Бонева от Военно окръжие – Габрово, представи в 109 кабинет четири свои картини  живопис (маслени бои върху платно).  Мини изложението  бе част от защитата на курсовите работи на обучаемите  от курса „Връзки с обществеността“  с ръководител доцент д-р Сашо Воденичарски от катедра „Психология и лидерство“ от ФНСО. Защитата на цив. служ. Бонева бе на тема  „Филантропичен PR – поуки от практиката при организирането на пътуваща благотворителна изложба“. Предишната нейна изява като художник е представянето й в съвместна изложба в художествена галерия в гр. Троян.