Във Военна академия успешно завърши първия курс „Съюзна система EVE (effective visible execution) за управление на транспортния поток в театър на операциите на НАТО”

Девет специализанти успешно завършиха курс „Съюзна система EVE (Effective Visible Execution) за управление на транспортния поток в театър на операциите на НАТО”  от системата на НАТО „LOGFAS”, като придобиха знания и умения относно изпълнението на функционални задължения по управление на придвижването и транспортирането в многонационални операции.

В тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“ завършилите офицери получиха своите удостоверения от началника на Академията генерал-майор Тодор Дочев. В своето приветствие той подчерта, че получените по време на курса нови знания и умения са в резултат на много доброто сътрудничество между Военна академия и Военното училище по логистика от град Бурж, Френската република. Нашите преподаватели получиха знания и умения по стандартите на НАТО, които след това успешно ги прилагат в учебния процес при обучението на слушатели и специализанти. Упоритата работа на преподавателите от катедра „Логистика” за разширяване на обхвата от курсове по модулите на системата на НАТО LOGFAS дава резултат и това спомага за получаване на необходимите компетенции от обучаемите за изпълнението на функционалните им задължения в многонационална среда. По този начин се подпомагат командирите при управление на придвижването и транспортирането в многонационални операции под егидата на НАТО и ЕС като обективно, точно и достоверно се обработва  информацията и се извършва контрол на изпълнението на плановете в реално време.

Генерал-майор Дочев посочи, че за да имат успешна военна кариера като офицери от БА трябва да са високо мотивирани, постоянно да усъвършенстват своите знания и умения и да ги прилагат на практика.