Завърши курс във Военна академия „Г. С. Раковски“

В периода от 21 до 25 ноември в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, под ръководството на доцент доктор Любен Димитров се проведе поредния курс за длъжностна квалификация на офицери „Съюзна система „ADAMS“ за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в театър на операциите на НАТО“.

Началникът на катедра „Логистика“ полковник професор доктор Мирослав Димитров връчи удостоверенията и поздрави успешно завършилите офицери.  В своето приветствие той пожела на специализантите успешно да използват  придобитите знания и умения за работа в многонационална среда, като подчерта че с този курс е поставена една основа, която  специализантите следва да  надграждат ежедневно във военните формирования и системно да работят за своето усъвършенстване.