Завърши поредния курс „Управление на личния състав във военни формирования”

На 07 април 2023 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ началникът на отдел „Образование и квалификация“ на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ – МО полковник Милен Илиев връчи удостоверенията на успешно завършилите специализанти от курс „Управление на личния състав във военни формирования”.

Церемонията се проведе във фоайето пред зала „Тържествена“ на Академията. Присъстваха преподаватели от обучаващата катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ и деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник професор д-р Георги Димов. Началникът на Военна академия генерал-майор Тодор Дочев  поздрави специализантите и им пожела здраве и много успехи в бъдещата им дейност. Той изказа благодарност и на преподавателския състав, на чийто усилия и добра организация се дължи успешната реализация на курса.

Специализантите в курса са офицери, сержанти и войници на изпълнителски и експертни длъжности от Сухопътни войски, Военноморски сили, Съвместно командване на специалните операции, Командване за логистична поддръжка и служба „Военна полиция“. По време на триседмичния курс бяха изнесени лекции не само от академичния състав, но и от ръководен и експертен състав на Министерството на отбраната – дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” и дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“.

Курсът е етап от подготовката на кадри за тактическите и оперативните звена за управление на личния състав в системата за сигурност и отбрана и дава необходимите теоретични знания и практически умения за заемане на изпълнителски и експертни длъжности в общата и специализираната администрация на министерството на отбраната и органите за управление на въоръжените сили.