Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти в периода 13 – 23 март 2023 г. В курса участваха 22-ма докторанти и кандидат-докторанти от Военна академия „Г. С. Раковски“ и други научни организации. Обучаемите се представиха успешно на проведения изпит, като всеки участник представи тема съгласно предварителното задание.

В тържествена обстановка, в комплекс „Царски зали“, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи удостоверенията на завършилите курса.