Успешно завърши курс „Съюзна система EVE (Effective Visible Execution) за управление на транспортния поток в театър на операциите на НАТО”

Специализанти от логистичните структури на Българската армия успешно завършиха курс „Съюзна система EVE (Effective Visible Execution) за управление на транспортния поток в театър на операциите на НАТО” от системата на НАТО „LOGFAS”, като придобиха знания и умения относно изпълнението на функционални задължения по управление на придвижването и транспортирането в многонационални операции. 

В своето приветствие към специализантите началника на катедра „Логистика“ полковник професор доктор Мирослав Димитров подчерта, че получените по време на курса нови знания и умения са в резултат на много доброто сътрудничество между Военна академия и Военното училище по логистика в град Бурж, Франция. След като връчи удостоверенията на успешно завършилите офицери, той им пожела успешно да използват  придобитите знания и умения за работа в многонационална среда. Началникът на катедрата завърши че с този курс е поставена една основа, която специализантите следва да  надграждат ежедневно във военните формирования и системно и непрекъснато да работят за своето усъвършенстване.