Във Военна академия „Г. С. Раковски” завърши курс „Съюзна логистична система на доклади в НАТО – LOGREP“

В периода от 13 до 17 февруари в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс за длъжностна квалификация на офицери „Съюзна логистична система на доклади в НАТО – LOGREP“.

Курсът бе проведен от полковник доцент доктор Румен Христов, като в него взеха участие офицери от различни логистични структури на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Удостоверенията на успешно завършилите специализанти бяха връчени от декана на факултет „Командно-щабен“ полковник професор доктор Емил Енев и началника на катедра „Логистика“ полковник професор доктор Мирослав Димитров в тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.