Завърши курс „Управление на личния състав във военни формирования”

Днес, 02 февруари 2024 г., деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доц. д-р Живко Желев връчи удостоверенията на специализантите от курс „Управление на личния състав във военни формирования”.

Церемонията се проведе в аула „Раковски“ на Военна академия „Г. С.  Раковски”. Присъстваха преподаватели от обучаващата катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ и полк. д-р Стоян Борисов от дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.

Деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доц. д-р Живко Желев поздрави специализантите и им пожела здраве и много успехи в бъдещата им дейност. Той изказа благодарност и на преподавателския състав, без чиито усилия и добра организация, реализацията на курса би била немислима.

Специализантите от курса „Управление на личния състав във военни формирования” са офицери, войници и цивилни служители на изпълнителски и експертни длъжности от Сухопътни войски, Военноморски сили, Съвместно командване на специалните операции, Военновъздушните сили, Командване за логистична поддръжка, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и Централно военно окръжие.

Курсът е етап от подготовката на кадри за тактическите и оперативни звена за управление на личния състав в системата за сигурност и отбрана и дава необходимите теоретични знания и практически умения за заемане на изпълнителски и експертни длъжности в общата и специализираната администрация на министерството на отбраната и органите за управление на въоръжените сили.

По време на триседмичния курс бяха изнесени лекции не само от академичния състав, но и от ръководен и експертен състав на Министерството на отбраната – дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” и дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“.