Завърши курс по френски език

На 7 юни 2024 г завърши курс по френски език модул А1 с продължителност 4 седмици.

Курсът бе воден от старши преподавател Спаска Къчева и старши преподавател  Анна Стефанова.

Курсистите изразиха удовлетворението си от начина на провеждане на обучението и заявиха желание за участие в модул А2, който ще се проведе през месец януари 2025 г.

Преподавателите отправиха пожелания и вторият език в НАТО  да послужи в кариерното развитие на военнослужещите.