Завърши курс „Отбранително-мобилизационна подготовка“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

В края на месец май, деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доцент д-р Живко Желев връчи удостоверенията на специализантите от курс „Отбранително-мобилизационна подготовка”.

Водеща роля, при провеждането на курса, имаше катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“.

В интензивния двуседмичен курс за следдипломна квалификация се обучаваха представители от централната и териториална администрация и експерти от различни структури, ангажирани с отбраната на страната.

Със своята теоретико-практическа насоченост, курсът осигурява подготовка на специалисти в областта на отбранително-мобилизационната подготовка, организацията на дейностите в системата за националната сигурност и взаимодействието между институциите в държавата.