Завърши успешно курс „LOGFAS – Планиране и управление на придвижването в операции на НАТО със система “EVE”

Специализанти от логистичните структури на Българската армия завършиха успешно курс „LOGFAS – Планиране и управление на придвижването в операции на НАТО със система “EVE”, като придобиха знания и умения относно изпълнението на функционални задължения по управление на придвижването и транспортирането в многонационални операции. 

В своето приветствие към специализантите, началникът на катедра „Логистика“ – полковник доцент д-р Румен Христов подчерта, че получените по време на курса нови знания и умения, ще подпомогнат дейността им като логистични офицери. 

След като връчи удостоверенията на успешно завършилите офицери, той им пожела да използват придобитите знания и умения за работа в многонационална среда, като подчерта че с този курс е поставена една основа, която специализантите следва да  надграждат ежедневно във военните формирования и системно да работят за своето усъвършенстване.