Застраховка „ЗЛОПОЛУКА” за студенти, участващи в проект „Студентски практики“ – фаза 2“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

Наименование Описание
Номер 00063-2020-0004
Дата на публикуване 08.06.2020 г.
Наименование Застраховка „ЗЛОПОЛУКА” за студенти, участващи в проект „Студентски практики“ – фаза 2“ във Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедурата По реда на чл. 182, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 25.06.2020 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 26.06.2020 г., 09:00 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. +359 29226682
Документация Решение
Документация
Образец № 1
Образец № 2 – espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11
Решение за прекратяване, публикувано на 29.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 28.10.2020 г.