Застраховка „ЗЛОПОЛУКА” за студенти, участващи в проект „Студентски практики“ – фаза 2“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

Наименование Описание
Номер 00063-2020-0002
Дата на публикуване 10.04.2020 г.
Наименование Застраховка „ЗЛОПОЛУКА” за студенти, участващи в проект „Студентски практики“ – фаза 2“ във Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедурата По реда на чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 18.05.2020 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 20.05.2020 г., 10:00 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. +359 29226682
Документация Решение
Обявление
Документация
Образец № 1
Образец № 2 – espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11
Решение за одобряване на обявление за изменение, публикувано на 21.04.2020 г.
Решение за прекратяване, публикувано на 26.05.2020 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 28.10.2020 г.